Z ponad 2000 znanych minerałów obecnych w przyrodzie może stworzyć się  nieskończona ilość kombinacji i powstać niezwykle duża liczba skał. Procesy, które prowadzą do powstania skały, nie rozdzielają poszczególnych minerałów, z których składa się skała. W związku z tym trudno jest znaleźć skały składające się z jednego minerału. należy wspomnieć, że skały są mieszaniną różnych minerałów; tylko te minerały, które przeważają obecnością identyfikują rodzaj skały. Na przykład granit jest skałą magmową, która składa się z wielu minerałów, ale szczególnie kwarcu, selenu.

Proces prowadzący do powstawania skał ma fundamentalne znaczenie, dlatego też skały są klasyfikowane w zależności od sposobu ich powstawania, rozróżniam:

Minerały w przyrodzie

1.Skały magmowe powstają w wyniku schłodzenia masy minerałów w stanie stopionym w postaci magmy. Podczas procesu zwanego procesem magmowym minerały te mieszają się z substancjami gazowymi;

2.Skały osadowe składają się z fragmentów skał, które zostały nagromadzone podczas procesu zwanego procesem sedymentacyjnym;

3. Skały metamorficzne to skały, które uległy modyfikacjom w czasie wieków geologicznych. Proces, który opisuje te zmiany, nazywany jest procesem metamorficznym.