Program Global Mapper – dlaczego warto z niego korzystać?

Geodeci na co dzień używają różnorodnych programów geodezyjnych, które ułatwiają im pracę terenie, jak i w biurze. Jednym z wartych uwagi narzędzi jest Global Mapper. Posiada wiele możliwości zastosować, które gwarantują efektywność działań. Nie znasz jeszcze Global Mapper? Koniecznie sprawdź go w swojej codziennej pracy!

Co to jest Global Mapper?

Global Mapper to program geodezyjny stworzony przez firmę CubicOrb. Jest to oprogramowanie GIS, które umożliwia wyświetlanie obrazów rastrowych oraz zestawów danych wektorowych. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie połączenie zadań związanych z kartografią, GIS oraz nawigacją GPS. To narzędzie geodezyjne jest łatwe w obsłudze oraz efektywne.

Możliwości Global Mapper

Global Mapper posiada wiele możliwości, które ułatwiają pracę geodety. Ten program geodezyjny charakteryzuje się przede wszystkim:

  • funkcją konwersji między np. formatami, edytowania, mozaikowania, reprojekcji, kalibracji rastrów, obsługi baz danych geoprzestrzennych, obsługi GPS, tworzenia profili terenu, drukowania,
  • przetwarzaniem przestrzennych danych wektorowych, rastrowych z długą listą filtrów importu i eksportu pomiędzy formatami powszechnie stosowanymi w GIS,
  • równoczesną pracą na wielu warstwach rastrowych i wektorowych,
  • obsługą zbiorów składających się z tysięcy map fragmentarycznych automatycznie scalanych,
  • edytowalnym połączeniem z serwerami WMS,
  • stałym połączeniem do serwerów danych wysokościowych SRTM, ASTER-GDEM,
  • funkcją zobrazowania 3D,
  • kalibracją rastrów oraz wektorów,
  • funkcją Find Address,
  • możliwością pełnej konfiguracji ustawień domyślnych dotyczących np. renderowania linii, punktów czy określonych obszarów.

Funkcja Map Catalog

Funkcja Map Catalog, którą posiada program geodezyjny Global Mapper daje możliwość pracy na mapach oraz obrazach satelitarnych z całego obszaru Polski. Funkcja ta zapewnia dynamiczne działanie. Uaktywnia obrazy dotyczące aktualnego obszaru wyświetlanego na ekranie komputera, a jednocześnie wygasza pozostałe.

Global Mapper LiDAR Module

Global Mapper LiDAR Module to dodatek do programu Global Mapper. Posiada on kolejne zaawansowane narzędzia, które umożliwiają np. przetwarzanie danych LiDAR, automatyczne ich klasyfikowanie, a także wyodrębnienie drzew, budynków czy linii energetycznych.

Global Mapper Mobile

Global Mapper Mobile to bezpłatna aplikacja dedykowana dla oprogramowania iOS oraz Android do pracy w terenie. Służy do przeglądania i zbierania wszelkich danych. Umożliwia rejestrowanie punktów oraz śladów. Narzędzie to pozwala na ręczne rysowanie linii, punktów oraz wielokątów. Po skończonych działaniach w terenie geodeta może wgrać zmodyfikowane dane geodezyjne do stacjonarnej wersji Global Mapper.

Program geodezyjny Global Mapper – podsumowanie

Program geodezyjny Global Mapper to praktyczne narzędzie dla geodetów. Dane, które zbiera w terenie, mogą zostać edytowane oraz scalone, a następnie przeanalizowane i eksportowanie do odpowiedniego formatu. Co więcej, posiada funkcję, która umożliwia połączenie ze światową bazą wyszukiwania miejscowości. Global Mapper to zdecydowanie skuteczny program geodezyjny, który pozwala na indywidualną personalizację graficzną dla każdego z poszczególnych użytkowników, którzy wykonują pracę nad mapami.

Źródło zdjęć: unsplash.com